Oblomov

Ilja Oblomov is een van de laatste grootgrond-bezitters in het Rusland van de 19e eeuw. Een lethargische melancholicus die zich heeft verschanst in zijn woning, waar vrienden tevergeefs proberen hem in beweging te krijgen. Ook zijn grote liefde geeft het op en trouwt een ander.

Ik wilde Oblomov letterlijk laten wegzinken. Praktische onhaalbaarheid leidde tot de omkering: het maaiveld stijgt waardoor de vloer lijkt te dalen. En op het maaiveld gaat het leven door. Tenslotte zit Oblomov in een zompige kelder waar, met een guts rioolwater, zijn laatste bezoeker binnenspoelt.

"(…) ontwierp Sanne Danz een ingenieus decor. Papieren wanden laten, aanvankelijk, de buitenwereld door. Kluchtig barsten ze open en zo tuimelen zijn gasten Oblomovs kamer binnen. Maar later wordt het papier opgetrokken en komen er muren van beton voor in de plaats: Oblomov wordt in een soort bunker opgesloten. Dat is grappig en triest." (NRC Handelsblad)

fragmenten op YouTube

oblomov
oblomov
oblomov
oblomov
oblomov
oblomov